Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PTSD

Emotionell bearbetning vid PTSD

Prolonged exposure therapy är den metod som har starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier.
Ny utgåva kommer 22 februari.

Läs mer