Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PTSD

Emotionell bearbetning vid PTSD

Prolonged Exposure Therapy är den metod som har starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier.

Läs mer

Ta tillbaka ditt liv

Merparten av dem som upplever en traumatisk händelse återhämtar sig på egen hand. En del utvecklar dock posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och behöver klinisk hjälp för att överkomma symtom och återta sina liv. Oavsett vilken typ av trauma man upplevt har behandlingsmetoden Prolonged Exposure Therapy visat sig vara hjälpsam. 

Läs mer