Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

De får stipendier för fortbildningsresor

För att ge lärare möjlighet att fortbilda sig har Natur & Kultur instiftat tio helt nya resestipendier på vardera 50 000 kronor. De första stipendiemottagarna är lärare från olika svenska orter som under 2024 kommer att besöka skolor och delta i internationella konferenser i Finland, Frankrike, Irland, Japan, Norge, Kina, Slovenien och USA.

Aktuella stipendiemottagare är:

Eva Ahl, lärare i matte, NO, teknik på Svandammsskolan i Nynäshamns kommun (mellanstadiet), besöker tillsammans med en kollega en skola i Sentjur i Slovenien som de inlett ett samarbete med kring hållbarhetsfrågor. De kommer att delta i skolans verksamhet, presentera sitt egna, dubbelt prisbelönta hållbarhetsarbete, få inspiration samt skapa globala samhörighetsband och därigenom fördjupa skolans hållbarhetsarbete.

Oscar Bengtsson, lärare i företagsekonomi och samhällskunskap på Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor i Sundbyberg (gymnasiet) reser till Chengdu i Kina för att delta i den internationella konferensen ICAIE om artificiell intelligens i utbildning. Syftet är att öka förståelsen för AI och hur skolan ska ta sig an frågor om AI.

Camilla Fischer, lärare på vård- och omsorgsprogrammet i Osby kommun, besöker tillsammans med två kollegor Sunvillage International Health and Welfare College i Gifu, Japan, för att utbyta pedagogiska och didaktiska undervisningsmetoder i vård- och omsorgsundervisning. Resan kommer även att ge förutsättningar att utbyta innovativa digitala lösningar, dels i undervisningen, dels i vård och omsorg.

Martin Granbom, lärare i biologi på gymnasieskolan Spyken, Lunds kommun, reser till Kalifornien, USA för en konferens för biologilärare. Syftet är att delta i workshops och laborationer, pröva ny laborationsutrustning och diskutera bedömning av laborationer och inlämningsuppgifter. Han ska också delta i diskussioner om hur man kan effektivisera inlärningen av faktakunskaper för att på så vis bli bättre på att föra nyanserade resonemang.

Per Grumert, lärare i sociologi på Polhemskolan i Lund (gymnasiet), reser med tre kollegor till sociologikonferensen Southern Sociological Society, SSS, i USA. Konferensens fokus på forskning, utbildning och skola ger möjlighet att utveckla deras pågående forskningsprojekt: Erfarna lärare studerar erfarna lärares praktiker. Om lärares tysta kunskap i undervisningens praktiker.

Elina Larsson, lärare och forskare i hem- och konsumentkunskap, verksam bland annat vid Skarpängsskolan i Täby kommun (högstadiet), reser till Irland för att delta i en världskongress om konsumentkunskap med projektet Global Bread: International Federation for Home Economic, IFHE Resan till världskongressen ökar det globala och nationella samarbetet inom skola och utbildning, samt förbättrar både lärarpraktik och forskning inom ämnet.

Anna Lorentzon, introduktionsprogrammet i Uddevalla (gymnasiet) ska besöka gymnasieskolan Lycée Stanislas, i Wissembourg, Frankrike. Syftet är att få ökad kunskap om det specialpedagogiska arbetet runt elever i behov av särskilt stöd i samband med den franska motsvarigheten till arbetsplatsförlagt lärande inom yrkesutbildningen. Kunskapen förväntas bidra till utveckling av det specialpedagogiska fältet i svensk gymnasieskola.

Ulrihca Malmberg, lärare i geografi på Södra Latins gymnasium i Stockholm stad, reser till Palm Springs i USA för att delta i en världskonferens om användandet av geografiska informationssystem. Det handlar främst om hur geografiska analyser kan användas för att analysera och förklara viktiga samhällsfrågor. Förhoppningen är att detta ska främja en mer elevaktiv, relevant, aktuell och samhällsnära undervisning i geografi.

Heléne Nyrén, lärare i SO på Oxievångsskolan ska tillsammans med sex kollegor från tre olika skolor i Malmö stad besöka Utyöa och Voksenåsen i Norge, platser där arbete för demokrati och allas lika värde sker. Syftet är att lära mer om hur man arbetar för att främja demokrati och motverka antisemitism och rasism i vårt grannland, vilket kan användas i skolans arbete här i Sverige.

Ann Svensson, speciallärare på Tingbergsskolan i Lödöse (grundskola), Lilla Edets kommun, ska tillsammans med fyra kollegor besöka Degerö skola i Helsingfors för att ta del av finsk specialpedagogik samt samverkan mellan hem och skola. Erfarenheterna kommer bland annat att delas med Sektor bildning i kommunen. Resan är en del av uppdraget att som speciallärare utveckla skolan för ökad måluppfyllelse.

Stipendiaterna har utsetts av en stipendiekommitté bestående av:

Åsa Fahlén, förbundsordförande i Sveriges Lärare
Ola Helenius, professor i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet
Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet
Ann S. Pihlgren, fil.dr., lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare
Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet och läromedelsförfattare