Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Cullbergstipendiater 2024

Fyra läkare tilldelas Cullbergstipendiet 2024 och får dela på 230 000 kronor från Natur & Kultur. Årets Cullbergstipendiater kommer att besöka psykiatriska verksamheter i Japan, Australien och Nya Zeeland för att studera suicidprevention, vård av unga vuxna, transkulturell psykiatri och samverkan mellan olika specialiteter. 

Cullbergstipendiet är ett resestipendium som ger möjlighet att besöka psykiatriska verksamheter utomlands under två till fyra veckor. Det är uppkallat efter initiativtagaren professor Johan Cullberg, psykiater och författare som gick bort 2022.  

Två av årets stipendiater ska resa till Japan, en destination som är ny för Cullbergstipendiet. 

– I Japan finns såväl stora likheter som skillnader jämfört med Sverige. Ett exempel är att suicidtalen i Japan är högre men minskningen har varit större de senaste decennierna. Att ta del av deras breda suicidpreventiva arbetssätt kan vara av stort värde för oss. Ett annat exempel på intressanta japanska verksamheter är deras insatser för att hjälpa så kallade hikikomori, hemmasittare, tillbaka till sysselsättning och social samvaro, säger psykiatern Tove Gunnarsson som är sammankallade i stipendiekommittén och redaktör för tidskriften Svensk Psykiatri.  

De övriga två stipendiaterna ska studera hur psykiatri och neurologi kan samverka samt kulturella aspekter av barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. 

– I Australien och Nya Zeeland finns utmaningar i form av stora geografiska avstånd och kulturella skillnader, inte minst med tanke på ursprungsbefolkningar. Man har därför utvecklat anpassade arbetssätt som även vi i Sverige kan ha stor nytta av, vilket erfarenheterna från tidigare års stipendieresor till dessa länder tydligt visat, konstaterar Tove Gunnarsson. 

Stipendiekommittén vill uppmuntra psykiatrer och ST-läkare inom de psykiatriska specialiteterna i hela landet att ta till vara den möjlighet att få auskultera utomlands som Cullbergstipendiet ger. I år kom alla de beviljade stipendiaterna och även alla de sökande från Stockholmsområdet, något som bara hänt ett fåtal gånger tidigare under de 16 år som Cullbergstipendiet delats ut.  

Stipendiater 2024 
 
Samuelle Fajutrao Falk, ST-läkare vid Norra Stockholms psykiatri, ska auskultera på Neuropsychiatry Centre på The Royal Melbourne Hospital, Australien, för att få en insyn i den psykiatriska subspecialiteten neuropsykiatri, där neurologi och psykiatri samverkar i vården av patienter med komplexa neuropsykiatriska tillstånd. 

Niklas Kahlmann, ST-läkare inom Region Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, ska besöka den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Wellington, Nya Zeeland, för att studera hur kulturella aspekter påverkar hur familjer söker och ges vård. 

Christine Takami Lageborn, ST-läkare vid Psykiatri Sydväst, Stockholm, samt tidigare journalist, kommer att besöka Sapporo Medical University Hospital i Japan för att där studera vården efter suicidförsök som sker i samarbete mellan psykiatrin och andra specialiteter, och med uppföljning av olika samhällsaktörer efter utskrivning. 

Annika Tiger, överläkare på Mottagning för unga vuxna, Psykiatri Södra Stockholm, ska auskultera på enheten Youth and Adolescent Psychiatry, Tokyo Metropolitan Matsuzawa Hospital, Japan, för att lära hur man där arbetar med unga vuxna och hur man integrerar forskning i klinikarbetet.