Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Till minne av Johan Cullberg (1934–2022)

Psykiatern och professorn Johan Cullbergs författarskap spände från Kris och utveckling, som utkom första gången 1975, till Att insjukna i psykos, utgiven 2020. Hans läsare finns inte bara i Sverige utan hans psykiatriböcker översattes till åtta språk. Han tilldelades dessutom både Svenska Förläggareföreningens fackbokspris, som var föregångaren till Augustpriset, och Svenska Akademiens Doblougska pris.

På denna sida har förlaget som en hyllning till Johan Cullberg samlat talen som hölls under en filmad minneskväll på förlaget, arrangerad i samarbete med Stockholms psykiaterförening, de många minnesord som publicerats, ett flertal längre intervjuer med honom, en filmad föreläsning och information om hans böcker. Dessutom finns information om Cullbergstipendiet, ett resestipendium för ST-läkare i psykiatri och psykiatrer som han initierat och som finansieras av Natur & Kultur.

Genom Johan Cullbergs böcker och stipendiater som reser ut i världen i hans anda lever hans minne vidare.

Inspelad minneskväll

Tal av Isidora Stark, Hans-Peter Mofors, Annika Schildt, Mikael Sundén, Claes-Göran Stefansson, Danuta Wasserman, Tove Gunnarsson, Christoffer Rahm, Maria Skott och Pontus Strålin. Se minneskvällen här.

Inspelad minneskväll

Tal av Isidora Stark, Hans-Peter Mofors, Annika Schildt, Mikael Sundén, Claes-Göran Stefansson, Danuta Wasserman, Tove Gunnarsson, Christoffer Rahm, Maria Skott och Pontus Strålin. Se minneskvällen här.

Intervjuer

Intervjuer

Inspelad föreläsning

Inspelad föreläsning

Böcker

Böcker


Att insjukna i psykos

Utgiven 2020


Mitt psykiatriska liv

Pocketutgåva 2009, originalutgåva 2007


Kris och utveckling

Femte utgåvan 2006, första utgåvan 1975


Psykoser

Andra utgåvan 2004, första utgåvan 2000


Dynamisk psykiatri

Sjunde utgåvan 2003, första utgåvan 1984


Lek och verklighet
(förord av Johan Cullberg)

Utgåva i klassikerserie 2003


Märta och Hjalmar Söderberg

Utgiven 2014. Tillgänglig som print on demand-titel.


En diktares kompost

Utgiven 2012. Tillgänglig som e-bok.


Skaparkriser

Utgiven 1992. Nyutgåva med förord av P C Jersild utkom 2023.

Cullbergstipendiet

Studieresor utomlands hade varit ovärderliga för Johan Cullbergs professionella utveckling, ansåg han, och han ville ge unga ST-läkare i psykiatri möjlighet att också åka ut i världen och ta del av nya och annorlunda arbetssätt. Därför tog han initiativet till att instifta ett resestipendium som numera kan tilldelas även erfarna psykiatrer och bekostar auskultation under två till fyra veckor i ett annat land. Cullbergstipendiet finansieras av Natur & Kultur och sedan 2009 har drygt 65 personer tilldelats stipendier för att genomföra resor som bidragit till att utveckla svensk psykiatri.

Läs mer här.

Johan Cullberg med två stipendiater på Psykiatrikongressen:

Cullbergstipendiet

Studieresor utomlands hade varit ovärderliga för Johan Cullbergs professionella utveckling, ansåg han, och han ville ge unga ST-läkare i psykiatri möjlighet att också åka ut i världen och ta del av nya och annorlunda arbetssätt. Därför tog han initiativet till att instifta ett resestipendium som numera kan tilldelas även erfarna psykiatrer och bekostar auskultation under två till fyra veckor i ett annat land. Cullbergstipendiet finansieras av Natur & Kultur och sedan 2009 har drygt 65 personer tilldelats stipendier för att genomföra resor som bidragit till att utveckla svensk psykiatri.

Läs mer här.

Johan Cullberg med två stipendiater på Psykiatrikongressen:

 
Anna Serafin 2018


2012