Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Historiska kvinnor, mänskliga rättigheter och betydelsefulla naturvetare

Kvinnor och mänskliga rättigheter

I SOL NOVA Samhälle 7 och Religion 7 kan du uppmärksamma internationella kvinnodagen genom att prata om mänskliga rättigheter och kvinnlig representation på arbetsmarknaden – vad har förbättrats och vilka problem kvarstår?

 1. Aktivera förkunskaper: Vilka rättigheter tror ni fortfarande kränks i världen?
 2. Läs utdragen ur SOL NOVA Samhälle respektive Religion (länkar nedan)
 3. Låt eleverna arbeta med uppgifterna som hör till.
 4. Avsluta arbetet med en diskussion kring diagrammet på sista sidan. Låt eleverna i små grupper diskutera:
  1. Varför tror du att det obetalda arbetet är så ojämnt fördelat mellan män och kvinnor?
  2. Vilka konsekvenser får den ojämna fördelningen för en enskild individ och för samhället i stort?

Ladda ner utdraget ur SOL NOVA Samhälle 7 här
Ladda ner utdraget ur SOL NOVA Religion 7 här
Ladda ner utdraget ur SOL NOVA Samhälle 8 här

I SOL NOVA Samhälle 7 och Religion 7 kan du uppmärksamma internationella kvinnodagen genom att prata om mänskliga rättigheter och kvinnlig representation på arbetsmarknaden – vad har förbättrats och vilka problem kvarstår?

 1. Aktivera förkunskaper: Vilka rättigheter tror ni fortfarande kränks i världen?
 2. Läs utdragen ur SOL NOVA Samhälle respektive Religion (länkar nedan)
 3. Låt eleverna arbeta med uppgifterna som hör till.
 4. Avsluta arbetet med en diskussion kring diagrammet på sista sidan. Låt eleverna i små grupper diskutera:
  1. Varför tror du att det obetalda arbetet är så ojämnt fördelat mellan män och kvinnor?
  2. Vilka konsekvenser får den ojämna fördelningen för en enskild individ och för samhället i stort?

Ladda ner utdraget ur SOL NOVA Samhälle 7 här
Ladda ner utdraget ur SOL NOVA Religion 7 här
Ladda ner utdraget ur SOL NOVA Samhälle 8 här

SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Samhälle får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar.   

Prova digitala läromedel 30 dagar
Läs mer

SOL NOVA Religion

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor.

Prova digitala läromedel 30 dagar
Läs mer


Historiska kvinnor

Detta lektionstips uppmärksammar Internationella kvinnodagen med hjälp av kortleken Historiska kvinnor samt ger eleverna kunskaper om några av dessa och den historiska kontexten.

Hämta lektionstipset i pdf-format här.
Här hittar du allt extramaterial till Historiska kvinnor.

Detta lektionstips uppmärksammar Internationella kvinnodagen med hjälp av kortleken Historiska kvinnor samt ger eleverna kunskaper om några av dessa och den historiska kontexten.

Hämta lektionstipset i pdf-format här.
Här hittar du allt extramaterial till Historiska kvinnor.

Synliggör kvinnorna med bildkort

Använd vår kortlek Historiska kvinnor för att lyfta fram svenska kvinnor som har gjort avtryck i historien. Diskutera och problematisera frågan om representativitet. 

Läs mer

Månadens naturvetare

Elin, Malin, Bodil, Fredrika, Simone och Margareta. Så heter några av alla fantastiska kvinnor vi vill fira denna viktiga dag. Naturvetenskapen är full av kvinnor, unga och gamla, som gjort och gör betydande insatser för samhället inom bland annat fysik, kemi, biologi och teknik.

Inför denna betydelsefulla dag vill vi bjuda på en favorit i repris, vår fina och inspirerande årskalender: 

Månadens naturvetare – se lektionstipsen här!

Elin, Malin, Bodil, Fredrika, Simone och Margareta. Så heter några av alla fantastiska kvinnor vi vill fira denna viktiga dag. Naturvetenskapen är full av kvinnor, unga och gamla, som gjort och gör betydande insatser för samhället inom bland annat fysik, kemi, biologi och teknik.

Inför denna betydelsefulla dag vill vi bjuda på en favorit i repris, vår fina och inspirerande årskalender: 

Månadens naturvetare – se lektionstipsen här!