Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Historiska kvinnor, mänskliga rättigheter och betydelsefulla naturvetare

Kvinnor och mänskliga rättigheter

I SOL NOVA Samhälle, Religion och Historia kan du uppmärksamma internationella kvinnodagen genom att prata om mänskliga rättigheter och kvinnlig representation på arbetsmarknaden – vad har förbättrats och vilka problem kvarstår?

 1. Aktivera förkunskaper: Vilka rättigheter tror ni fortfarande kränks i världen?
 2. Läs utdragen ur SOL NOVA Samhälle, Religion och Historia (länkar nedan)
 3. Låt eleverna arbeta med uppgifterna som hör till.
 4. Avsluta arbetet med en diskussion kring diagrammet på sista sidan. Låt eleverna i små grupper diskutera:
  1. Varför tror du att det obetalda arbetet är så ojämnt fördelat mellan män och kvinnor?
  2. Vilka konsekvenser får den ojämna fördelningen för en enskild individ och för samhället i stort?

LADDA NER:
Utdrag ur SOL NOVA Samhälle 7
Utdrag ur SOL NOVA Religion 7
Utdrag ur SOL NOVA Samhälle 8
Utdrag ur SOL NOVA Historia 8

I SOL NOVA Samhälle, Religion och Historia kan du uppmärksamma internationella kvinnodagen genom att prata om mänskliga rättigheter och kvinnlig representation på arbetsmarknaden – vad har förbättrats och vilka problem kvarstår?

 1. Aktivera förkunskaper: Vilka rättigheter tror ni fortfarande kränks i världen?
 2. Läs utdragen ur SOL NOVA Samhälle, Religion och Historia (länkar nedan)
 3. Låt eleverna arbeta med uppgifterna som hör till.
 4. Avsluta arbetet med en diskussion kring diagrammet på sista sidan. Låt eleverna i små grupper diskutera:
  1. Varför tror du att det obetalda arbetet är så ojämnt fördelat mellan män och kvinnor?
  2. Vilka konsekvenser får den ojämna fördelningen för en enskild individ och för samhället i stort?

LADDA NER:
Utdrag ur SOL NOVA Samhälle 7
Utdrag ur SOL NOVA Religion 7
Utdrag ur SOL NOVA Samhälle 8
Utdrag ur SOL NOVA Historia 8Historiska kvinnor

Detta lektionstips uppmärksammar Internationella kvinnodagen med hjälp av kortleken Historiska kvinnor samt ger eleverna kunskaper om några av dessa och den historiska kontexten.

Hämta lektionstipset i pdf-format här.
Här hittar du allt extramaterial till Historiska kvinnor.

Detta lektionstips uppmärksammar Internationella kvinnodagen med hjälp av kortleken Historiska kvinnor samt ger eleverna kunskaper om några av dessa och den historiska kontexten.

Hämta lektionstipset i pdf-format här.
Här hittar du allt extramaterial till Historiska kvinnor.

Synliggör kvinnorna med bildkort

Använd vår kortlek Historiska kvinnor för att lyfta fram svenska kvinnor som har gjort avtryck i historien. Diskutera och problematisera frågan om representativitet. 

Läs mer

Månadens naturvetare

Elin, Malin, Bodil, Fredrika, Simone och Margareta. Så heter några av alla fantastiska kvinnor vi vill fira denna viktiga dag. Naturvetenskapen är full av kvinnor, unga och gamla, som gjort och gör betydande insatser för samhället inom bland annat fysik, kemi, biologi och teknik.

Inför denna betydelsefulla dag vill vi bjuda på en favorit i repris, vår fina och inspirerande årskalender: 

Månadens naturvetare – se lektionstipsen här!

Elin, Malin, Bodil, Fredrika, Simone och Margareta. Så heter några av alla fantastiska kvinnor vi vill fira denna viktiga dag. Naturvetenskapen är full av kvinnor, unga och gamla, som gjort och gör betydande insatser för samhället inom bland annat fysik, kemi, biologi och teknik.

Inför denna betydelsefulla dag vill vi bjuda på en favorit i repris, vår fina och inspirerande årskalender: 

Månadens naturvetare – se lektionstipsen här!