Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mänskliga rättigheter, betydelsefulla naturvetare och historiska kvinnor

Här kan du hämta lektionsaktiviteter till Internationella kvinnodagen för åk 7–9 och gy.

Kvinnor och mänskliga rättigheter

I SOL NOVA Samhälle, Religion och Historia kan du uppmärksamma internationella kvinnodagen genom att prata om mänskliga rättigheter och kvinnlig representation på arbetsmarknaden – vad har förbättrats och vilka problem kvarstår?

 1. Aktivera förkunskaper: Vilka rättigheter tror ni fortfarande kränks i världen?
 2. Läs utdragen ur SOL NOVA Samhälle, Religion och Historia (länkar nedan)
 3. Låt eleverna arbeta med uppgifterna som hör till.
 4. Avsluta arbetet med en diskussion kring diagrammet på sista sidan. Låt eleverna i små grupper diskutera:
  1. Varför tror du att det obetalda arbetet är så ojämnt fördelat mellan män och kvinnor?
  2. Vilka konsekvenser får den ojämna fördelningen för en enskild individ och för samhället i stort?

LADDA NER:
Utdrag ur SOL NOVA Samhälle 7
Utdrag ur SOL NOVA Religion 7
Utdrag ur SOL NOVA Samhälle 8
Utdrag ur SOL NOVA Historia 8

I SOL NOVA Samhälle, Religion och Historia kan du uppmärksamma internationella kvinnodagen genom att prata om mänskliga rättigheter och kvinnlig representation på arbetsmarknaden – vad har förbättrats och vilka problem kvarstår?

 1. Aktivera förkunskaper: Vilka rättigheter tror ni fortfarande kränks i världen?
 2. Läs utdragen ur SOL NOVA Samhälle, Religion och Historia (länkar nedan)
 3. Låt eleverna arbeta med uppgifterna som hör till.
 4. Avsluta arbetet med en diskussion kring diagrammet på sista sidan. Låt eleverna i små grupper diskutera:
  1. Varför tror du att det obetalda arbetet är så ojämnt fördelat mellan män och kvinnor?
  2. Vilka konsekvenser får den ojämna fördelningen för en enskild individ och för samhället i stort?

LADDA NER:
Utdrag ur SOL NOVA Samhälle 7
Utdrag ur SOL NOVA Religion 7
Utdrag ur SOL NOVA Samhälle 8
Utdrag ur SOL NOVA Historia 8Framstående kvinnliga naturvetare

Elin, Malin, Bodil, Fredrika, Simone och Margareta. Så heter några av alla fantastiska kvinnor vi vill fira denna viktiga dag. Naturvetenskapen är full av kvinnor, unga och gamla, som gjort och gör betydande insatser för samhället inom bland annat fysik, kemi, biologi och teknik.

I extramaterialet ”Månadens naturvetare” får eleverna lära känna sex nutida kvinnliga naturvetare och deras arbete. Dessutom finns förslag på lektionsupplägg kopplat till naturvetarna.

Se lektionstipsen här!

Elin, Malin, Bodil, Fredrika, Simone och Margareta. Så heter några av alla fantastiska kvinnor vi vill fira denna viktiga dag. Naturvetenskapen är full av kvinnor, unga och gamla, som gjort och gör betydande insatser för samhället inom bland annat fysik, kemi, biologi och teknik.

I extramaterialet ”Månadens naturvetare” får eleverna lära känna sex nutida kvinnliga naturvetare och deras arbete. Dessutom finns förslag på lektionsupplägg kopplat till naturvetarna.

Se lektionstipsen här!

Historiska kvinnor

Detta lektionstips uppmärksammar Internationella kvinnodagen med hjälp av kortleken Historiska kvinnor samt ger eleverna kunskaper om några av dessa och den historiska kontexten.

Hämta lektionstipset i pdf-format här.
Här hittar du allt extramaterial till Historiska kvinnor.

Detta lektionstips uppmärksammar Internationella kvinnodagen med hjälp av kortleken Historiska kvinnor samt ger eleverna kunskaper om några av dessa och den historiska kontexten.

Hämta lektionstipset i pdf-format här.
Här hittar du allt extramaterial till Historiska kvinnor.

Historiska kvinnor

Använd vår kortlek Historiska kvinnor för att lyfta fram svenska kvinnor som har gjort avtryck i historien. Diskutera och problematisera frågan om representativitet. 

Läs mer