Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Program

Vi kommer presentera programmet under november-december 2021.

Inte bara betydelser – att arbeta med ordförråd och ordkunskap

Genom att arbeta medvetet och systematiskt med ord­kunskap utifrån de tre dimensionerna form, betydelse och användning, stärks elevers ordförråd men också deras språkliga medvetenhet. Eleverna får redskap att bygga och strukturera sina ordförråd och det skapas en klassrumskultur präglad av ett aktivt och nyfiket förhållningssätt till språk.

Boel De Geer är docent i svenska vid Södertörns högskola och undervisar sedan många år vid Lärarutbildningarna för förskola och fk-3.

Bilderbokens mångfald och möjligheter

Agneta Edwards föreläser om bilderbokens kraft och magi och visar att det finns bilderböcker för alla åldrar, ämnen och genrer. Som utgångspunkt för boksamtal, bildberättande bildanalys och eget skapande kan bilderboken bli en viktig del i arbetet med fördjupad läsförståelse och skrivutveckling.

Agneta Edwards är litteraturpedagog, föreläsare och författare. Under 2022 utkommer hennes nya bok om bilderböcker i de första skolåren. Agneta tilldelades Barnboksakademins Eldsjälspris 2002 och Gulliverpriset 2021.