Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Föreläsare

Boel De Geer är docent i svenska vid Södertörns högskola och undervisar sedan många år vid Lärarutbildningarna för förskola och fk-3.

Agneta Edwards är litteraturpedagog, föreläsare och författare. Under 2022 utkommer hennes nya bok om bilderböcker i de första skolåren. Agneta tilldelades Barnboksakademins Eldsjälspris 2002 och Gulliverpriset 2021.

Fler föreläsare annonseras inom kort.

Fler föreläsare annonseras inom kort.