Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Välkommen till Singmas materialbank!

Här har vi samlat material som du kan ha nytta av i din undervisning med Singma! Saknar du något ─ tveka inte att höra av dig till oss.

Aktuellt

Singmas kostnadsfria material

Titta!

Lyssna!

Fortbildning

Författare till Singma och fortbildare

Pia Agardh

Pia har en lång bakgrund från näringslivet med 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring, affärsutveckling och ekonomi. Hon har länge haft ett starkt engagemang för skolfrågor och vill använda sina erfarenheter till att förbättra och utveckla svensk skola och undervisning. Pia kom i kontakt med Singapore Math då hon bodde i USA med familjen 2013-14, och efter att ha skaffat sig mer kunskap i Singaporemetoden, vilket bl a omfattade utbildning i London hösten 2014, bestämde sig är Pia för att introducera metoden i Sverige. Hon övertygad om att den kan göra skillnad för svensk skola.

Josefine Rejler

Josefine arbetar bl a som förstelärare i matematik på skolan Lemshaga Akademi och har 20 års erfarenhet av undervisning i matematik på grundskolan. Skolutveckling är något som engagerar henne och hon har fått möjlighet att arbeta med detta både i skolan och på Skolverket som expert och skrivare till matematikmaterial kopplat till läroplanen. Josefine har en magisterexamen i matematikdidaktik från Göteborgs universitet. Josefine har under hösten 2014 samt våren 2015 utbildat sig i hur man kan undervisa i matematik utifrån Singaporemetoden vid ett institut i London.

Aktuella titlar

Singma matematik 6B Lärobok
Singma matematik 6B Övningsbok
Singma matematik 6B Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån
Singma matematik 6B Lärarwebb 12 mån
Singma matematik 6B Lärobok
Ban Har Dr Yeap, Pia Agardh, Josefine Rejler, Kristina Holm
Nu kommer Singma för mellanstadiet! Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. 
Utkom 24 jan 2022
ISBN 9789127459793
Singma matematik 6B Övningsbok
Ban Har Dr Yeap, Pia Agardh, Josefine Rejler, Kristina Holm
Nu kommer Singma för mellanstadiet! Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. 
Utkom 13 jan 2022
ISBN 9789127459809
Singma matematik 6B Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån
Ban Har Dr Yeap, Pia Agardh, Josefine Rejler, Kristina Holm
Nu kommer Singma för mellanstadiet! Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. 
Utkom 18 mar 2022
ISBN 9789127459779
Singma matematik 6B Lärarwebb 12 mån
Ban Har Dr Yeap, Pia Agardh, Josefine Rejler, Kristina Holm
Nu kommer Singma för mellanstadiet! Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. 
Utkom 18 mar 2022
ISBN 9789127459786
Mattelektioner är inga tysta lektioner. Att samtala och resonera är en viktig del i att lära sig matte! Dr Yeap Ban Har, expert på Singaporemodellen

Har du en fråga om Singma eller en idé du vill dela med oss? Hör av dig!

Veronica Thurén, förläggare, veronica.thuren@nok.se

Marie Stana, marknads- och kommunikationsansvarig, marie.stana@nok.se