Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS åk 1–3

Ett komplett paket för undervisning i SO, NO och teknik med mycket bildstöd och illustrationer.

PULS 1–3 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp och digitala böcker med inläst text. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

PULS SO-boken, NO-boken och Teknik-boken (heter nu Teknik) är omarbetade och uppdaterade utifrån de reviderade kursplanerna som började gälla 1 juli 2022.

Här hittar du tidigare upplagor av PULS SO-boken och PULS NO-boken.

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp och digitala böcker med inläst text. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

PULS SO-boken, NO-boken och Teknik-boken (heter nu Teknik) är omarbetade och uppdaterade utifrån de reviderade kursplanerna som började gälla 1 juli 2022.

Här hittar du tidigare upplagor av PULS SO-boken och PULS NO-boken.

Välj filter