Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS för årskurs 1-3

PULS 1–3 är ett komplett paket för undervisning i ämnena SO, NO och Teknik.

PULS 1–3 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp och digitala böcker med inläst text. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

Just nu arbetas innehållet i PULS SO-boken och NO-boken om utifrån de reviderade kursplanerna som börjar gälla 1 juli 2022. Reviderade PULS-böcker planeras att komma ut under våren 2021. Även lärarhandledningar och arbetsböcker berörs av revideringen.

Här hittar du tidigare upplagor av PULS SO-boken och PULS NO-boken.

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp och digitala böcker med inläst text. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

Just nu arbetas innehållet i PULS SO-boken och NO-boken om utifrån de reviderade kursplanerna som börjar gälla 1 juli 2022. Reviderade PULS-böcker planeras att komma ut under våren 2021. Även lärarhandledningar och arbetsböcker berörs av revideringen.

Här hittar du tidigare upplagor av PULS SO-boken och PULS NO-boken.