Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nu finns simuleringar i NOKflex Matematik 7–9!

Nu har vi lagt in 70 interaktiva GeoGebra-simuleringar i NOKflex årskurs 7–9. I simuleringarna kopplas grafisk och algebraisk representation samman och tydliggör matematiken. Eleverna kan undersöka själva och få en ökad förståelse. Simuleringarna ger också dig som lärare möjlighet att visa samband på ett tydligt sätt.
Simuleringarna ligger i olika kapitel – allt från bråk, geometri och algebra till funktioner, statistik och sannolikhetslära.

Det finns 25 simuleringar i åk 7, 20 simuleringar i åk 8 och 25 simuleringar i åk 9.

Nedan har du några exempel på hur det kan se ut.

 

Nu har vi lagt in 70 interaktiva GeoGebra-simuleringar i NOKflex årskurs 7–9. I simuleringarna kopplas grafisk och algebraisk representation samman och tydliggör matematiken. Eleverna kan undersöka själva och få en ökad förståelse. Simuleringarna ger också dig som lärare möjlighet att visa samband på ett tydligt sätt.
Simuleringarna ligger i olika kapitel – allt från bråk, geometri och algebra till funktioner, statistik och sannolikhetslära.

Det finns 25 simuleringar i åk 7, 20 simuleringar i åk 8 och 25 simuleringar i åk 9.

Nedan har du några exempel på hur det kan se ut.

 

Simulering av en cylinder

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Simulering av cirkelns radie, diameter och omkrets

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

NOKflex Matematik 7-9

Dra nytta av alla fördelar ett digitalt läromedel kan ge! Med NOKflex digitala funktioner kan du enkelt individanpassa undervisningen, synliggöra kunskapsluckor och utmana eleverna att prata matematik. 

Läs mer