Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Intervju med Maria Ramsby

Vad är Fördel Start? 

Fördel Start är ett läromedel som ger eleverna möjlighet att bygga upp sitt grundläggande ordförråd på svenska. Det gör eleverna med hjälp av ett rikt stöttande bildmaterial och övningar som eleverna lär sig att känna igen. I boken presenteras ord och enkla fraser från elevernas vardag i sex teman.

Hur kompletterar den resten av komponenterna i Fördel-serien?

Boken är tänkt som just en start-bok, alltså den första bok de nyanlända eleverna arbetar med, men arbetet med Fördel Start kan se lite olika ut. För en del elever och grupper kan det passa bäst att börja med Fördel Start och bygga upp ordförrådet genom att arbeta med alla teman i boken innan man går vidare till i Fördel 1 Textbok och Övningsbok.

Fördel Start kan även användas parallellt med Fördel 1. Då börjar man i startboken och arbetar med ordförrådet i ett kapitel för att sedan gå över till Fördel 1 och arbeta med motsvarande kapitel där.

Fördel Start fungerar även att arbeta med helt separat och passar särskilt bra för de elever som behöver en bok att arbeta i på egen hand.

I övningarna uppmanas eleven att skriva på sitt starkaste språk, varför?

Vi/Jag vill uppmuntra eleverna att använda alla sina språkliga resurser vid inlärningen av andraspråket. Särskilt viktigt blir det i en startbok eftersom eleverna måste gå via sitt starkaste språk för att lära sig nya ord och fraser.