Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kvalitetssäkrade läromedel för alla stadier

Välkommen in! Här hittar du kvalitetssäkrade läromedel för förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och sfi.  

Utvecklat av experter | Beprövat och på vetenskaplig grund | Aktuellt och tillgängligt

Hitta rätt läromedel

Läs mer om Natur & Kulturs läromedel eller använd filtret för att visa läromedel efter årskurs och ämne.

Läs mer om våra läromedel här

Natur & Kultur utvecklar läromedel av hög kvalitet för en likvärdig utbildning – vi vill att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund. Vi vet att väl fungerande läromedel stöttar dig som lärare och frigör kraft som du kan ägna åt eleverna och din undervisning. Därför ser vi alltid till att basera våra läromedel på forskning och beprövad pedagogik.

Utvecklat av experter

Natur & Kulturs läromedel tas fram i nära samarbete med lärare – som författare, granskare och utprövare. I våra projektgrupper finns en samlad kunskap vad gäller ämnesinnehåll, ämnesdidaktik, språklig framställning och pedagogisk kompetens. Vi förstärker med externa granskare och utvecklingen sker i nära samarbete med skickliga illustratörer, formgivare och digitala utvecklare.

Beprövat och på vetenskaplig grund

Beprövad erfarenhet och vetenskaplig förankring ligger till grund för alla Natur & Kulturs läromedel. Vi vill att du ska känna dig trygg i din undervisning och erbjuder bland annat gedigna lärarhandledningar och extramaterial som ger stöd och inspiration för att genomföra undervisningen utifrån läromedlets didaktiska tanke.​

Aktuellt och tillgängligt

Det är ett grundkrav att Natur & Kulturs läromedel – tryckta som digitala – är aktuella i allt från innehåll till teknik. Likaså är det en självklarhet för oss att verka för tillgängliga läromedel, med olika former av stöttning, såväl som läromedel som främjar likabehandling och inkludering.

Natur & Kultur utvecklar läromedel av hög kvalitet för en likvärdig utbildning – vi vill att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund. Vi vet att väl fungerande läromedel stöttar dig som lärare och frigör kraft som du kan ägna åt eleverna och din undervisning. Därför ser vi alltid till att basera våra läromedel på forskning och beprövad pedagogik.

Utvecklat av experter

Natur & Kulturs läromedel tas fram i nära samarbete med lärare – som författare, granskare och utprövare. I våra projektgrupper finns en samlad kunskap vad gäller ämnesinnehåll, ämnesdidaktik, språklig framställning och pedagogisk kompetens. Vi förstärker med externa granskare och utvecklingen sker i nära samarbete med skickliga illustratörer, formgivare och digitala utvecklare.

Beprövat och på vetenskaplig grund

Beprövad erfarenhet och vetenskaplig förankring ligger till grund för alla Natur & Kulturs läromedel. Vi vill att du ska känna dig trygg i din undervisning och erbjuder bland annat gedigna lärarhandledningar och extramaterial som ger stöd och inspiration för att genomföra undervisningen utifrån läromedlets didaktiska tanke.​

Aktuellt och tillgängligt

Det är ett grundkrav att Natur & Kulturs läromedel – tryckta som digitala – är aktuella i allt från innehåll till teknik. Likaså är det en självklarhet för oss att verka för tillgängliga läromedel, med olika former av stöttning, såväl som läromedel som främjar likabehandling och inkludering.