Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

”Tidiga och förebyggande insatser lönar sig i längden”

Veronika Fagerberg och Johanna Kling har skrivit Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård. Här svarar de på tre frågor om boken.

Veronika Fagerberg och Johanna Kling. Foto: Anna von Brömssen

Varför har ni skrivit boken?  
Det var i huvudsak två anledningar till att vi ville skriva en bok om det psykologiska arbetet inom mödrahälsovården och barnhälsovården. För det första är detta en bok som saknats och som länge varit efterfrågad. Det finns så otroligt mycket kunskap och erfarenhet ute i verksamheterna, men som inte samlats på ett ställe. Den andra anledningen är mer personlig – det här jobbet och alla spännande teman det rymmer ligger oss väldigt varmt om hjärtat! Därför hoppas vi också förmedla vilket fantastiskt privilegium det är att få arbeta med blivande och nyblivna småbarnsfamiljer under en så viktig och avgörande tid i deras liv och att boken kan bli som en vänlig kollega för den som läser – en kollega som kan stötta, bidra med kunskap, nya infallsvinklar och vid behov ge tips och råd.

På vilket sätt skiljer den sig från andra kunskapskällor på området?  
Det finns massor av bra böcker som handlar om föräldraskap och små barns utveckling. Det som skiljer vår bok från andra är just helhetsgreppet – att den inkluderar utvecklingspsykologisk kunskap om hela perioden från graviditet upp till barnet är 6 år. Den skiljer också ut sig på så vis att den är riktad till personer som möter (eller kommer att möta) blivande och nyblivna familjer i sitt yrke och har sin utgångspunkt i normalpsykologi och hälsofrämjande psykologiskt arbete. Ett viktigt mål med boken har varit att blanda teori och praktik, det vill säga att tillföra kunskap men också beskriva hur den kunskapen kan tillämpas rent konkret i mötet med familjerna. Det gör också att delar av boken, exempelvis beskrivningen av vår egen modell Föräldraskapsstödstriangeln och förslaget om hur man kan bedriva konsultation inom MHV och BHV, bidrar med något nytt och direkt användbart.  
 
Finns det något missförstånd/okunskap som ni hoppas att boken ska upplysa kring?  
På ett mer övergripande plan så önskar vi att boken ska tydliggöra begreppet hälsovård och förmedla hur tidiga och förebyggande insatser lönar sig i längden för blivande och nyblivna småbarnsfamiljer. Vi vill också lyfta fram att det psykologiska arbetet inom MHV och BHV genomförs av ”alla och tillsammans” och kan inkludera allt från exempelvis barnmorskans information om förlossningen och BHV-sjuksköterskans föräldraskapsråd, till teamarbete vid oro för ett barns utveckling och konsultation med psykolog. Mer specifikt hoppas vi också att boken bidrar med kunskap och upplyser om vikten av psykologiska insatser under graviditet då det tidigare funnits en vanlig förutfattad mening att gravida inte ska inleda eller fortsätta behandling för psykiska åkommor under graviditeten. 

Intervjun genomförd juni 2023.

Varför har ni skrivit boken?  
Det var i huvudsak två anledningar till att vi ville skriva en bok om det psykologiska arbetet inom mödrahälsovården och barnhälsovården. För det första är detta en bok som saknats och som länge varit efterfrågad. Det finns så otroligt mycket kunskap och erfarenhet ute i verksamheterna, men som inte samlats på ett ställe. Den andra anledningen är mer personlig – det här jobbet och alla spännande teman det rymmer ligger oss väldigt varmt om hjärtat! Därför hoppas vi också förmedla vilket fantastiskt privilegium det är att få arbeta med blivande och nyblivna småbarnsfamiljer under en så viktig och avgörande tid i deras liv och att boken kan bli som en vänlig kollega för den som läser – en kollega som kan stötta, bidra med kunskap, nya infallsvinklar och vid behov ge tips och råd.

På vilket sätt skiljer den sig från andra kunskapskällor på området?  
Det finns massor av bra böcker som handlar om föräldraskap och små barns utveckling. Det som skiljer vår bok från andra är just helhetsgreppet – att den inkluderar utvecklingspsykologisk kunskap om hela perioden från graviditet upp till barnet är 6 år. Den skiljer också ut sig på så vis att den är riktad till personer som möter (eller kommer att möta) blivande och nyblivna familjer i sitt yrke och har sin utgångspunkt i normalpsykologi och hälsofrämjande psykologiskt arbete. Ett viktigt mål med boken har varit att blanda teori och praktik, det vill säga att tillföra kunskap men också beskriva hur den kunskapen kan tillämpas rent konkret i mötet med familjerna. Det gör också att delar av boken, exempelvis beskrivningen av vår egen modell Föräldraskapsstödstriangeln och förslaget om hur man kan bedriva konsultation inom MHV och BHV, bidrar med något nytt och direkt användbart.  
 
Finns det något missförstånd/okunskap som ni hoppas att boken ska upplysa kring?  
På ett mer övergripande plan så önskar vi att boken ska tydliggöra begreppet hälsovård och förmedla hur tidiga och förebyggande insatser lönar sig i längden för blivande och nyblivna småbarnsfamiljer. Vi vill också lyfta fram att det psykologiska arbetet inom MHV och BHV genomförs av ”alla och tillsammans” och kan inkludera allt från exempelvis barnmorskans information om förlossningen och BHV-sjuksköterskans föräldraskapsråd, till teamarbete vid oro för ett barns utveckling och konsultation med psykolog. Mer specifikt hoppas vi också att boken bidrar med kunskap och upplyser om vikten av psykologiska insatser under graviditet då det tidigare funnits en vanlig förutfattad mening att gravida inte ska inleda eller fortsätta behandling för psykiska åkommor under graviditeten. 

Intervjun genomförd juni 2023.

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård visar hur du tillämpar graviditets- och föräldraskapspsykologi inom mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV). Du får psykologisk kunskap om graviditet, förlossning, samspel mellan förälder och barn, föräldraskap samt små barns utveckling.

Läs mer