Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Unikt erbjudande på Barbro Westlunds onlinekurs

Aktiv läskraft, ett begrepp myntat av en av Sveriges främsta läsforskare och fortbildare, Barbro Westlund, innebär att elever är medvetna om och tar tillvara på kraften i sitt eget tänkande när de läser.

Aktiv läskraft är också titeln på den onlinekurs som Barbro leder där du kan öka dina kunskaper om läsning och läsutveckling för att du ska kunna stärka dina elevers läsförmåga. Som Lexplore-lärare går du kursen till ett rabatterat pris och får också ett förmånligt pris på boken Aktiv läskraft, Fk-3. Onlinekursen kan med fördel användas för kollegialt arbete, där du kan testa övningar tillsammans med elever och sedan utvärdera aktiviteterna i samarbete med kollegor. 

Innehåll
Kursen består av tre delar och innehåller filmade seminarier, arbetsmaterial, prova på-modeller och läsanvisningar. Deltagarna förväntas läsa kapitel ur boken Aktiv läskraft Fk–åk 3 under kursens gång. 

Tidsåtgång:  6 seminarier à 1,5 timmar. Förutom seminarietiden tillkommer ungefär 3–6 timmar för egen läsning. Viss tid för genomförande av prova på-modeller i klassrummet tillkommer också.

Introduktion
Fortbildning 1: Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Seminarium 1: Skolans ansvar för att alla elever ska utvecklas
Seminarium 2: Aktiv läskraft – vad är det? 

Fortbildning 2: Språkutvecklande arbetssätt, läsinlärningsmetoder och resurser för lärande.
Seminarium 3: Läs- och skrivundervisning under de första skolåren
Seminarium 4: Digitala resurser i klassrummet

Fortbildning 3: Framgångsrik läsförståelseundervisning
Seminarium 5: Läsförståelsen är inte linjär
Seminarium 6: ALK från teori till praktiska övningar
Extramaterial
Avslut

DEMO
Här får du tillgång till en demo-version av kursen.

Offertförfrågan
Vill du som kund hos Lexplore veta mer om specialerbjudandet på onlinekursen? Vänligen kontakta Lexplore.

Har du frågor eller synpunkter på kursens innehåll eller upplägg?
Kontakta staffan.augustsson@nok.se, kund- och säljansvarig, Natur & Kultur Akademisk.

Aktiv läskraft, Lågstadiet

Aktiv läskraft med inriktningen Förskoleklass till och med årskurs 3 är Barbro Westlunds sista bok i den stadieindelade serien om läsförståelseundervisning. Boken ger många konkreta förslag på hur du kan omsätta teori till praktik, både vad gäller språkutvecklande arbetssätt, läsinlärning och läsförståelseundervisning.  

Läs mer