Support

Om du har ytterligare frågor om hur original ska lämnas till tryck, eller vill skicka en test-PDF för att se ifall du gjort alla inställningar korrekt, kontakta Printpool. De ansvarar för Natur & Kulturs kontakter med tryckleverantörer. Använd nok@printpool.se eller ring 08-599 002 50.