Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Standard för layoutmaterial

Till dig som ska formge böcker och framställa tryckoriginal för Natur & Kultur.

I dokumentet finner du information om standard för layoutdokument, bilder och tryck-pdf:er, samt leverans och arkivering.