Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Camilla von Below

Camilla von Below är fil.dr, psykolog och psykoterapeut, lektor vid Stockholms universitet och kliniskt verksam vid S:t Lukas.

Camilla von Below föreläser inom Anknytning i vuxenlivet och psykoterapi |  Psykodynamisk psykoterapi | Skärningspunkten psykologi/existentiella frågor och kultur | Kvalitativ metod i psykoterapiforskning
Boka föreläsning/kontakt: psykolog.camillavonbelow@gmail.com

Anknytning i psykoterapi

Anknytningsteorin förenas här med klinisk praktik. Camilla von Below förmedlar aktuell forskning, visar på bredden och djupet i anknytningsteorin, men även på dess begränsningar. Med många kliniska exempel gör hon anknytningsteorin och dess empiri levande och användbar för dig som möter vuxna patienter i psykoterapi och psykologisk behandling.

Läs mer