John D. Teasdale

John D. Teasdale var tidigare forskare vid enheten för kognition och hjärnforskning vid United Kingdom Medical Research Council i Cambridge. Sedan sin pensionering undervisar han internationellt i mindfulnessmeditation.