Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Åsa Sundelin

Åsa Sundelin är lektor i pedagogik och programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet, samt studiegången Karriärutveckling och vägledning i Mastersprogrammet i pedagogik. Hennes forskningsintresse är vägledningens praktik och hon har bland annat studerat vägledningssamtal med nyanlända elever.

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Grundboken Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid behandlar utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i mötet mellan vägledare och nyanlända vägledningssökande.

Läs mer