Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Strid

Anna Strid är förskollärare, grundskollärare (åk 1-3) och lärarutbildare, och arbetar i Nacka kommuns barn och elevhälsa, främst med fortbildning för lärare i förskola och skola. Anna föreläser även för lärare, skolledare, specialpedagoger i olika kommuner runt om i landet. Hon har föreläst vid flera av Natur & Kulturs Läskonferenser, vid Dyslexikongressen (2011), samt vid ett flertal av Dyslexiföreningens utbildningsdagar. Anna har många års erfarenhet av språkutvecklande arbete och projekt, bl. a träning av barns språkliga och fonologiska medvetenhet.

Anna Strid föreläser inom Förskolans betydelse för barns läs- och skrivutveckling | Ordförrådsutveckling | Bornholmsmodellen
Boka föreläsning/kontakt: stridanna8@gmail.com

Exempel på föreläsningar:

Bygg barns ordförråd – lägg en grund för ordförrådsutveckling i förskolan och skapa förutsättningar för barn att lyckas på sin språkliga resa. Föreläsningen tar upp möjligheterna att inom förskolan ta tillvara på barns lust att kommunicera och använda deras kraft att erövra språket och orden. Du som pedagog ges konkreta förslag på hur du kan stödja och organisera för att utveckla barns ordförråd – i varje stund och i varje rum.
Målgrupp: Förskolepersonal

Före Bornholmsmodellen – om förskolans betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Hur hänger barns tidiga språkutveckling ihop med deras kommande läs- och skrivutveckling? Vad innebär en skriftspråksvänlig miljö i förskolan? Hur kan ”Före Bornholmsmodellens” material användas för att ge alla barn förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling? Kan man förebygga läs- och skrivsvårigheter redan i förskolan?
Målgrupp: Förskolepersonal

Bornholmsmodellens språklekar i förskoleklass – en god väg till läsning! Att redan i förskoleklassen gå på upptäcktsfärd bland ord och meningar, bokstäver och språkljud – det underlättar lässtarten. Detta har visats genom ett stort antal forskningsprojekt om den fonologiska och framförallt den fonemiska medvetenhetens betydelse som en av de viktigaste förutsättningarna för läsning. 
Målgrupp: Förskoleklasslärare/förskoleklasspersonal

Titlar av Anna Strid