Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Martin Renton

Martin Renton är lärare, skolledare och VD på det internationella fortbildningsföretaget Challenging Learning. Som uppskattad föreläsare, arbetsledare och coach drivs han av övertygelsen om att professionsutveckling innebär en djupgående förändringsprocess som behöver få ta tid. Med dessa insikter utmanar, inspirerar och engagerar han lärare och skolledare i långsiktiga, målmedvetna projekt med goda resultat.

Martin Renton föreläser om: Utmanande frågeställningar | Utmanande undervisning 

Boka föreläsning/kontakt: Marianne Skogvoll marianne@challenginglearning.com

Titlar av Martin Renton