Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jenny Rosén

Jenny Rosén är fil.dr i pedagogik och lektor i svenska som andraspråk med fokus på flerspråkighet, identitet, lärande och mångfald, Högskolan Dalarna och Stockholms universitet.

Titlar av Jenny Rosén