David Qviström

David Qviström är journalist. Under det senaste årtiondet har han i en
lång serie reportage skrivit om migranters situation och migrationspolitik.
Nyttiga människor är hans andra bok.