Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Karolina Olsson Newman

Karolina Olsson Newman har länge varit verksam som pedagog inom förskolan. Tillsammans med kollegorna i projektgruppen Samspel som lyfter föreläser och handleder hon om empatiskt ledarskap. Läs mer på http://www.samspelsomlyfter.se/

Empatiskt ledarskap

Vad är utmärkande för ett empatiskt ledarskap? Det får du svar på i den här boken, som bland annat ger verktyg för pedagogens förhållningssätt till konflikter, till barns gränser, behov och känslor.

Läs mer