Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Renate Minas

Renata Minas är fil. dr i socialt arbete och forskare vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm.

Socialtjänsten i blickfånget

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) är en central del av den svenska välfärdsmodellen. De insatser som förmedlas där svarar mot behov som andra trygghetssystem inte förmår möta, och till stor del handlar arbetet om att erbjuda hjälp till utsatta grupper i samhället.

Läs mer