Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Christina Morberg Pain

Christina Morberg Pain, leg.psykolog, arbetar med MBT inom kriminalvården i Storbritannien.

Christina Morberg Pain föreläser inom Personlighetssyndom | Mentaliseringsbaserad terapi | Att arbeta med personlighetssyndrom inom kriminalvården 
Boka föreläsning/kontakt: cmorbergpain@protonmail.com

MBT i teori och praktik

MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar.

Läs mer