Ulf P. Lundgren

Ulf P. Lundgren är professor i pedagogik vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit generaldirektör för Skolverket och dessförinnan verksam som professor och rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han har även anlitats som expert av Utbildningsdepartementet i Sverige, Frankrike, Norge och Portugal samt av OECD och Världsbanken.

Lärande, skola, bildning

Lärande, skola, bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och framväxt, samt ger en fördjupad inblick i det som idag utgör det svenska skolsystemet.

Läs mer