Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ingrid Lane

Ingrid Lane är redaktör och läromedelsförfattare med en lång erfarenhet av både svenska som andraspråk och engelska. Hon är författare till bland annat sfi-övningsboken Framåt C.

Framåt C

Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition.  

Läs mer