Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Torkel Klingberg

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning om barns utveckling och träning av hjärnan befinner sig i den internationella frontlinjen. Hösten 2022 mottog han Läromedelsförfattarnas särskilda pris för att ”genom sitt författarskap och genom kontakter med skolan spridit kunskap om hur lärande fungerar i samspel mellan psykologi och neurovetenskap”.

Torkel Klingberg föreläser inom Hjärnans utveckling | Barns lärande | Matematiklärande | Motivation
Boka föreläsning/kontakt: torkel.klingberg@gmail.com

Titlar av Torkel Klingberg