Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Cajsa Jahn

Cajsa Jahn är lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. Hon har arbetat både i vanlig klass och i särskild undervisningsgrupp för elever med autism. Cajsa arbetar i elevhälsoteam och trygghetsteam där hon kan bidra med kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har även coachande samtal med elever som behöver tydliggörande pedagogik. Cajsa handleder även andra lärare i hur man arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.  

Cajsa Jahn föreläser inom Tydliggörande pedagogik i grundskolan | Autism, adhd i skolan - bemötande och förhållningssätt
Boka föreläsning/kontakt:  cajsa@jahnreutersward.se  jahnreutersward.se

Titlar av Cajsa Jahn

Presskontakt

Sanna Wallin
Kommunikationsansvarig