Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Jobér

Anna Jobér är fil.dr i pedagogik och har disputerat på hur social klass och sociala processer kan förstås i NO-undervisning. Hon är universitetslektor i utbildningsvetenskap mot naturvetenskapernas didaktik vid fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola.

Titlar av Anna Jobér