Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tord Ivarsson

Tord Ivarsson är docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare vid OCD-mottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Efter att han disputerat på en avhandling om depressioner hos tonåringar, har han i sin forskning nu inriktat sig på anknytningsproblem hos ungdomar med OCD och depression. Han är också anställd som forskare vid Regionsenter for barn og unges psykiske helse: Helseregion Øst og Sør i Oslo. Där är han huvudansvarig för ett nordiskt behandlingsprojekt för barn och ungdomar med OCD. I projektet undersöks varför alla inte kan tillgodogöra sig behandlingen, och man studerar en mängd olika faktorer – från genetiska aspekter till familjeliv och anknytning.

Anknytning i praktiken

Anknytning i praktiken ger ett fylligt kunskapsunderlag till hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. Anknytningsteorin anses idag vara den viktigaste psykologiska teorin för att förstå hur människor hanterar närhet, omsorg och självständighet i relationer. 

Läs mer