Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Carolin Heyer

Carolin Heyer är lärare, åk 1–7 med inriktning på svenska/SO, och biträdande rektor.

År 2009–2010 deltog hon i utbildningsförvaltningens forskningscirkel om lärande bedömning för professor Astrid Pettersson. Sedan dess har hon arbetat med formativ bedömning och föreläst om det.

Formativ bedömning - konkreta exempel och metodiska tips

Vidareutveckla undervisningen och kom igång med ett formativt förhållningssätt! Boken innehåller konkreta exempel och metodiska tips för arbete med formativ bedömning. 

Läs mer