Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Agneta Hult

Agneta Hult är docent i pedagogik vid Umeå universitet och har lång erfarenhet av såväl pedagogisk utvärdering som forskning inom examinations- och bedömningsområdet.

Utvärdering och bedömning i skolan

Utvärdering och bedömning i skolan kommer nu i en reviderad andra utgåva med flera nya aktuella kapitel och uppgifter. Bland annat har boken uppdaterats med kapitel om införandet av betyg i årskurs 6, PISA-undersökningarna, elevinflytande och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer