Bengt Grandelius

Att sätta gränser för sig själv och andra

Känner du att du måste vara andra till lags? Eller har du svårt att hejda din egen ambitionsnivå? Kanske sätter du alltid andra i första rummet på bekostnad av dig själv? Att inte kunna sätta gränser ställer till det för oss, och är ofta grunden till att vi blir stressade eller mår dåligt. Här får du veta varför det kan vara svårt att sätta gränser och hur du blir bättre på det.

Läs mer