Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939), psykoanalysens grundare, har haft en stor betydelse för den västerländska idévärlden.

Sigmund Freud satte med sina teorier om människans själsliv sin prägel på tänkandet inom skilda områden i hela världens kulturliv. En hel del kritiker har avfärdat hans teorier, men hans tankar dyker ända oupphörligen upp i olika sammanhang. Få har dock läst Freuds egna texter. I och med att Band XII. Index och register utges 2011, föreligger nu efter många år Samlade skrifter av Sigmund Freud på svenska i tolv band. Det är ett väldigt arbete som nu har fullbordats. Freuds texter finns därmed i en genomarbetad och tidlös svensk språkdräkt. Detta gör det möjligt för var och en som är intresserad av själslivet att läsa och begrunda vad Freud verkligen skrev. Varje volym i Natur & Kulturs utgåva av samlade skrifter är försedd med en utförlig introduktion.

Titlar av Sigmund Freud