Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Carl Henrik Carlsson

Carl Henrik Carlsson, filosofie doktor i historia, är anställd vid Hugo Valentin-centrum på Uppsala universitet. Han har i sin doktorsavhandling och i många artiklar skrivit om svensk-judisk historia ur olika aspekter. Han undervisar i ämnet såväl vid Uppsala universitet som vid Paideia folkhögskola. 2021 är han aktuell med Judarnas historia i Sverige.

Judarnas historia i Sverige

Intresset för och forskning om judarnas historia i Sverige har ökat avsevärt under de senaste decennierna, men ett översiktsverk har länge saknats. I den här boken ges en sådan helhetsbild.

Läs mer