Polly Björk-Willén

Polly Björk-Willén är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor vid Linköpings universitet. Hennes främsta forskningsintresse är barns språkanvändning och sociala samspel i förskolemiljö.