Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Daniel Barker

Daniel Barker är matematik- och fysiklärare. Han har tidigare utvecklat det digitala läromedlet  NOKflex – ett nytänkande heldigitalt läromedel i matematik med stort fokus på att ge läraren gediget stöd i sin undervisning. Daniel har även varit en av föregångarna i att sprida pedagogiken kring Flipped Classroom.

Titlar av Daniel Barker