Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Brian Butterworth

Brian Butterworth är ""Professor of Cognitive Neuropsychology"" på University Collage i London. Han bedriver forskning tillsammans med sina kollegor inom området ""neuropsychology and the genetics of mathematical abilities"" och är en auktoritet inom området dyskalkyli i England.

Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

Boken Dyskalkyli visar hur du kan undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena taluppfattning, de fyra räknesätten, rumsuppfattning och mätning. På ett handfast sätt kan du hjälpa de elever som har specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.

Läs mer