Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Beata Arnborg

Beata Arnborg (född 1950) är författare och kulturjournalist. Hon arbetade under många år på Svenska Dagbladet och har senare verkat bland annat som tidskriftsredaktör. Hennes biogra!er över Vivi Täckholm, Barbro Alving och Kerstin Thorvall har väckt stor uppmärksamhet. År 2011
tilldelades hon Lotten von Kræmers pris av Samfundet De Nio och 2016 erhöll hon Birger Schöldströms pris till stöd för litteratur- och personhistorisk forskning av Svenska Akademien.