Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS för årskurs 1-3

PULS 1–3 är ett komplett paket för undervisning i ämnena SO, NO och Teknik.

PULS 1–3 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik

Det innehåller grundböcker för eleverna med spännande bilder och faktatexter. Dessutom finns lärarböcker med stöd i vardagen, arbetsböcker som befäster begrepp, och interaktiva böcker med extramaterial. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter.

 Just nu arbetas innehållet i PULS SO-boken och NO-boken om utifrån Skolverkets förslag till revidering av kursplanerna. Skolverkets tidplan för det arbetet har ändrats under våren och regeringen förväntas nu fatta beslut om kursplanerna någon gång under 2020. De reviderade kursplanerna är tänkta att börja gälla den 1 juli 2021. Reviderade PULS-böcker planeras att komma ut under våren 2021. Även lärarhandledningar och arbetsböcker berörs av revideringen.

Det innehåller grundböcker för eleverna med spännande bilder och faktatexter. Dessutom finns lärarböcker med stöd i vardagen, arbetsböcker som befäster begrepp, och interaktiva böcker med extramaterial. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter.

 Just nu arbetas innehållet i PULS SO-boken och NO-boken om utifrån Skolverkets förslag till revidering av kursplanerna. Skolverkets tidplan för det arbetet har ändrats under våren och regeringen förväntas nu fatta beslut om kursplanerna någon gång under 2020. De reviderade kursplanerna är tänkta att börja gälla den 1 juli 2021. Reviderade PULS-böcker planeras att komma ut under våren 2021. Även lärarhandledningar och arbetsböcker berörs av revideringen.