Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS för årskurs 1-3

PULS 1–3 är ett komplett paket för undervisning i ämnena SO, NO och Teknik.

PULS 1–3 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp och digitala böcker med inläst text. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

Just nu arbetas innehållet i PULS SO-boken och NO-boken om utifrån de reviderade kursplanerna som börjar gälla 1 juli 2022. Reviderade PULS-böcker planeras att komma ut under våren 2021. Även lärarhandledningar och arbetsböcker berörs av revideringen.

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp och digitala böcker med inläst text. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

Just nu arbetas innehållet i PULS SO-boken och NO-boken om utifrån de reviderade kursplanerna som börjar gälla 1 juli 2022. Reviderade PULS-böcker planeras att komma ut under våren 2021. Även lärarhandledningar och arbetsböcker berörs av revideringen.