NOKflex

NOKflex Matematik och Code ger dig kvalitetssäkrade matematikläromedel i digitalt format. Läraren får stöd att undervisa så att eleverna kan utveckla de matematiska förmågorna.

Läs mer

NOKflex Matematik - ett digitalt läromedel för undervisning, lärande, bedömning

NOKflex är ett digitalt läromedel i matematik som ger läraren stöd att undervisa så att eleverna kan utveckla de matematiska förmågorna. 

Det här är NOKflex i korthet:

NOKflex för dig

Med NOKflex Lärare kan du leda och följa varje elevs lärande och utveckling. NOKflex lärare ger dig:
• diagnosverktyg
• möjlighet att ta emot elevers lösningsförslag för godkännande
• verktyg för att variera undervisningen
• statistik som ger en visuell överblick över elevernas arbetsinsats och fokus
• tillgång till NOKflex Code - programmering i matematik.

NOKflex för eleven

NOKflex Elev ger eleven:
• kvalitetssäkrad teori, övningar på elevens nivå och ett heltäckande innehåll
• direkt återkoppling och hjälp som ledtrådar och filmade genomgångar
• motivationshöjande spelmoment och möjlighet att anpassa frågor efter intresse

Följ med till Näsbyparkskolan och NOKflex-läraren Cecilia Redner

NOKflex Matematik – undervisning, lärande, bedömning

Här finns bland annat innehåll från Natur & Kulturs beprövade läromedel Matematik 5000 och Vektor Matematik 7–9. 

Att närma sig ett nytt digitalt läromedel kan förslagsvis göras i tre steg. Självklart har du alltid möjligheten att prova gratis i minst 14 dagar. På varje produktsida finns en länk till att Prova gratis.

Så här rekommenderar vi att ni går tillväga.

1. Bekanta er med det digitala

I NOKflex finns alla fördelar du kan vänta dig av ett innovativt digitalt läromedel. Men börja från början – visa eleverna var de hittar teori och uppgifter. Låt dem bekanta sig med att arbeta i ett digitalt format.

2. Undersök verktygen för formativ bedömning

NOKflex består av en lärardel och en elevdel. I NOKflex Lärare får du tillgång till funktioner som kan användas för en formativ undervisning. Statistik visar hur det går och digitala verktyg gör det möjligt att ge eleverna enskild feedback och att skicka ut diagnoser.

3. Undervisa med fokus på begrepp och problemlösning

Testa NOKflex hela potential med lektionsaktiviteterna. De kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0 och är den delen av NOKflex där läraren får ett digitalt stöd för att leda samtal och samarbete kring matematikens begrepp och matematisk problemlösning.

Kom igång med NOKflex i tre steg

Ladda ner foldern som visar hur du kommer igång med NOKflex och ger förslag på ett smidigt sätt att arbeta med läromedlet.

Ladda ner

Har du koll på NOKflex Code? Programmering i matematik.