Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hur röstar man - och vad ska man rösta på?

Detta lektionstips är hämtat från SOL 4000 Samhälle idag 8 och SOL 4000 Levande historia 9. Diskutera bland annat olika valsystem och partier med interaktiva övningar.

Till kapitel 1, Val och partier, av SOL 4000 Samhälle i dag 8 finns tillhörande extramaterial som fungerar utmärkt att använda på lektionerna. Bildspelen Val och partier, Så här går det till att rösta samt Jämför valsystem innehåller alla varsin uppgift som eleverna genomför antingen enskilt eller i grupp. De interaktiva övningarna För demokratiska val och Vilket parti tillhör du? ger eleverna möjlighet att reflektera över sitt eget politiska tänkande.

Till det första kapitlet i SOL 4000 Levande historia 9 vid namn Maktkamp i Sverige finns tillhörande bildspelet Kampen för rösträtt, där vägen till allmän och lika rösträtt beskrivs. Den innehåller två skrivbara pdf:er samt en sammanfattningsövning.

Här finns övningarna för årskurs 8, och här hittar du övningarna för årskurs 9. 

SOL 4000 Samhälle i dag åk 8

SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

Läs mer

SOL 4000 Levande historia Åk 9

SOL 4000 Levande historia är anpassad till Lgr 11. Den beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden. 

Läs mer