Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Boktipset

På temat LÄSNING tipsar vi här om den kanadensiska lärarutbildaren Adrienne Gears uppskattade bok "Reading Power – aktivera elevernas tänkande när de läser". Boken är översatt till svenska av Desirée Kellerman.

I boken Reading Power får du hjälp med hur du kan lägga upp din undervisning i läsförståelse så att dina elever blir aktiva och tänkande läsare. Författaren Adrienne Gear har utarbetat en rad av lektioner som tillsammans skapar en gedigen och konkret undervisningsgång i läsförståelse av berättande texter.

Eleverna arbetar med att utveckla lässtrategierna koppla, fråga, visualisera, inferera och transformera. Varje lässtrategi har ett eget kapitel med färdiga lektionsupplägg, arbetsblad och förslag på skönlitterära texter att arbeta utifrån. Kortfattat kan sägas att Reading Power är en bok som:

  • hjälper dig som lärare att undervisa så att eleverna tänker när de läser
  • ger dig underlag för att undervisa i läsförståelse med hjälp av skönlitteratur
  • innehåller färdiga lektioner och arbetsblad.

 

Bokens innehållsförteckning

Inledning
1 Vad är Reading Power? 
2 De olika delarna av Reading Power
3 En strategi för att göra kopplingar
4 En strategi för att visualisera
5 En strategi för att ställa frågor
6 En strategi för att göra inferenser
7 En strategi för att transformera
8 Att tillämpa och utvärdera Reading Power
Avslutingsvis
Referenser

Adrienne Gear har även skrivit böckerna Writing Power, Att läsa faktatexter och Att skriva faktatexter

Läs gärna tidigare boktips: 
Hållbar bedömning
Lärandets ordning och reda

I boken Reading Power får du hjälp med hur du kan lägga upp din undervisning i läsförståelse så att dina elever blir aktiva och tänkande läsare. Författaren Adrienne Gear har utarbetat en rad av lektioner som tillsammans skapar en gedigen och konkret undervisningsgång i läsförståelse av berättande texter.

Eleverna arbetar med att utveckla lässtrategierna koppla, fråga, visualisera, inferera och transformera. Varje lässtrategi har ett eget kapitel med färdiga lektionsupplägg, arbetsblad och förslag på skönlitterära texter att arbeta utifrån. Kortfattat kan sägas att Reading Power är en bok som:

  • hjälper dig som lärare att undervisa så att eleverna tänker när de läser
  • ger dig underlag för att undervisa i läsförståelse med hjälp av skönlitteratur
  • innehåller färdiga lektioner och arbetsblad.

 

Bokens innehållsförteckning

Inledning
1 Vad är Reading Power? 
2 De olika delarna av Reading Power
3 En strategi för att göra kopplingar
4 En strategi för att visualisera
5 En strategi för att ställa frågor
6 En strategi för att göra inferenser
7 En strategi för att transformera
8 Att tillämpa och utvärdera Reading Power
Avslutingsvis
Referenser

Adrienne Gear har även skrivit böckerna Writing Power, Att läsa faktatexter och Att skriva faktatexter

Läs gärna tidigare boktips: 
Hållbar bedömning
Lärandets ordning och reda

FAQ:

Jag har redan Adriennes tidigare böcker. Varför behöver jag denna?
Reading Power handlar om att arbeta med skönlitteratur, alltså berättande texter. Gears andra böcker handlar om att arbeta med faktatexter.

Jag undervisar redan om lässtrategier, vad finns det mer för mig i denna bok
Reading Power ger konkreta lektionsupplägg där du arbetar med autentisk skönlitteratur. Boken ger också stöd i hur du kan undervisa så att eleverna arbetar med lässtrategierna parallellt. Reading Power används framgångsrikt i British Columbia i Kanada och de har mycket goda resultat i läsförståelse.

 

FAQ:

Jag har redan Adriennes tidigare böcker. Varför behöver jag denna?
Reading Power handlar om att arbeta med skönlitteratur, alltså berättande texter. Gears andra böcker handlar om att arbeta med faktatexter.

Jag undervisar redan om lässtrategier, vad finns det mer för mig i denna bok
Reading Power ger konkreta lektionsupplägg där du arbetar med autentisk skönlitteratur. Boken ger också stöd i hur du kan undervisa så att eleverna arbetar med lässtrategierna parallellt. Reading Power används framgångsrikt i British Columbia i Kanada och de har mycket goda resultat i läsförståelse.

 

Reading Power Reading Power
Reading Power

Reading Power

ISBN 9789127456044
Utkom 14 mars 2019

Reading Power är Adrienne Gears framgångsrika tillvägagångssätt för att få eleverna att nå en djupare läsförståelse när de läser berättande texter.

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.