Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Boktipset

Här tipsar vi om en bok som visar hur du som lärare kan skapa ordning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i klassrummet.

Vill du veta hur du på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan arbeta för att skapa ordning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i din klass och på din skola? I så fall är Tydlighet, ledarskap & uppmuntran – Positivt beteendestöd i klassrummet boken för dig.

Boken, skriven av psykologen Peter Karlsson, utgår från det evidensbaserade förhållningssättet positivt beteendestöd (PBS) som både kan användas skolövergripande och i arbetet på klassrums- och individnivå. Primärt fokus är hur du och dina kollegor kan arbeta förebyggande samt hur ni med stöd i olika proaktiva strategier och metoder kan verka för ökad studiero, inkludering och trivsel.

Boken är indelad i tre delar:

  1. Beskrivning av den teoretiska grunden som PBS vilar på. Hur kan vi förstå våra elevers beteenden, både de önskvärda och de mer utmanande och undervisningsstörande?

  2. Detta är bokens centrala del som beskriver det främjande och förebyggande ramverk som utgör kärnan i PBS. Författaren presenterar övningar och arbetsuppgifter för att utveckla till exempel goda relationer, tydliga och rimliga förväntningar på eleverna, en fungerande fysisk miljö, lämpliga rutiner, träning av sociala färdigheter, positiv feedback samt strategier för att förebygga och möta utmanande beteenden.

  3. Här sätts fokus på elever som har större behov och svårigheter och där de generella främjande och förebyggande strategierna inte är tillräckliga. Författaren beskriver hållbara och konkreta åtgärder, både för de elever som riskerar att utveckla beteendeproblematik och psykisk ohälsa och för de elever som redan uppvisar en mer omfattande och ofta långvarig problematik.


Till varje kapitel finns reflektionsuppgifter, praktiska övningar och moment att arbeta med i arbetslaget. Innehållsförteckningen hittar du i vårt smakprov och du kan även ladda ner kostnadsfritt extramaterial till boken. 

Vill du veta hur du på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan arbeta för att skapa ordning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i din klass och på din skola? I så fall är Tydlighet, ledarskap & uppmuntran – Positivt beteendestöd i klassrummet boken för dig.

Boken, skriven av psykologen Peter Karlsson, utgår från det evidensbaserade förhållningssättet positivt beteendestöd (PBS) som både kan användas skolövergripande och i arbetet på klassrums- och individnivå. Primärt fokus är hur du och dina kollegor kan arbeta förebyggande samt hur ni med stöd i olika proaktiva strategier och metoder kan verka för ökad studiero, inkludering och trivsel.

Boken är indelad i tre delar:

  1. Beskrivning av den teoretiska grunden som PBS vilar på. Hur kan vi förstå våra elevers beteenden, både de önskvärda och de mer utmanande och undervisningsstörande?

  2. Detta är bokens centrala del som beskriver det främjande och förebyggande ramverk som utgör kärnan i PBS. Författaren presenterar övningar och arbetsuppgifter för att utveckla till exempel goda relationer, tydliga och rimliga förväntningar på eleverna, en fungerande fysisk miljö, lämpliga rutiner, träning av sociala färdigheter, positiv feedback samt strategier för att förebygga och möta utmanande beteenden.

  3. Här sätts fokus på elever som har större behov och svårigheter och där de generella främjande och förebyggande strategierna inte är tillräckliga. Författaren beskriver hållbara och konkreta åtgärder, både för de elever som riskerar att utveckla beteendeproblematik och psykisk ohälsa och för de elever som redan uppvisar en mer omfattande och ofta långvarig problematik.


Till varje kapitel finns reflektionsuppgifter, praktiska övningar och moment att arbeta med i arbetslaget. Innehållsförteckningen hittar du i vårt smakprov och du kan även ladda ner kostnadsfritt extramaterial till boken. 

Exempel på övningar hämtade ur boken:

Fundera på!
1. Hur brukar du ge uppmaningar och instruktioner till dina elever? 
2. Har du några särskilda knep som du använder dig av och som ökar chansen att eleverna följer din uppmaning? 
3. Är det någon av kommunikationsstrategierna ovan som du skulle behöva öva på? 

Arbeta med! 
Att formulera om tillsägelser till effektiva uppmaningar. Omformulera nedan tillsägelser så att de i stället tydligt talar om för eleven vad hen förväntas göra: 

1. Hur många gånger ska jag behöva säga till dig att inte springa med saxar eller pennor i klassrummet? 
2. Varför har du inte tagit fram matteboken och börjat räkna som jag sa till dig för flera minuter sen? Alla de andra är igång och jobbar nu... 
3. Nu lägger du dina kläder och skor över hela golvet i hallen igen... precis som igår... Se till att fixa det nu innan du går och sätter dig! 

Exempel på övningar hämtade ur boken:

Fundera på!
1. Hur brukar du ge uppmaningar och instruktioner till dina elever? 
2. Har du några särskilda knep som du använder dig av och som ökar chansen att eleverna följer din uppmaning? 
3. Är det någon av kommunikationsstrategierna ovan som du skulle behöva öva på? 

Arbeta med! 
Att formulera om tillsägelser till effektiva uppmaningar. Omformulera nedan tillsägelser så att de i stället tydligt talar om för eleven vad hen förväntas göra: 

1. Hur många gånger ska jag behöva säga till dig att inte springa med saxar eller pennor i klassrummet? 
2. Varför har du inte tagit fram matteboken och börjat räkna som jag sa till dig för flera minuter sen? Alla de andra är igång och jobbar nu... 
3. Nu lägger du dina kläder och skor över hela golvet i hallen igen... precis som igår... Se till att fixa det nu innan du går och sätter dig! 

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran riktar sig främst till blivande och verksamma lärare, elevassistenter eller elevhälsopersonal i grundskolan. Även du som arbetar som skolledare eller beslutsfattare hos en skolhuvudman har glädje av boken i arbetet med att stötta och skapa rätt förutsättningar för din personal.

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran riktar sig främst till blivande och verksamma lärare, elevassistenter eller elevhälsopersonal i grundskolan. Även du som arbetar som skolledare eller beslutsfattare hos en skolhuvudman har glädje av boken i arbetet med att stötta och skapa rätt förutsättningar för din personal.

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran Tydlighet, ledarskap & uppmuntran
Tydlighet, ledarskap & uppmuntran

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran

ISBN 9789127829022
Utkom 21 december 2020

Vill du veta hur du på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan arbeta för att skapa ordning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i din klass och på din skola? I så fall är Tydlighet, ledarskap…

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.