Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Boktipset

Här tipsar vi om antologin "Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete", en kursbok som med fördel kan läsas av verksamma lärare inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet.

Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig både till lärarstuderande och verksamma lärare inom de olika nivåerna av utbildningssystemet. För lärarutbildningen täcker boken in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

  • Vad är bedömning?
  • Vilka kunskaper kan mätas?
  • Hur kan kunskaper mätas?
  • Hur har olika prov- och mätmetoder utvecklats?
  • Vad är skillnaden mellan att mäta individens och systemets prestationer?

I boken fokuserar Christian Lundahl och Åsa Hirsh på lång- och kortsiktiga konsekvenser av kunskapsbedömningar för såväl elevers som personals bildning och välbefinnande, samt för skolans utveckling.

Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig både till lärarstuderande och verksamma lärare inom de olika nivåerna av utbildningssystemet. För lärarutbildningen täcker boken in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

  • Vad är bedömning?
  • Vilka kunskaper kan mätas?
  • Hur kan kunskaper mätas?
  • Hur har olika prov- och mätmetoder utvecklats?
  • Vad är skillnaden mellan att mäta individens och systemets prestationer?

I boken fokuserar Christian Lundahl och Åsa Hirsh på lång- och kortsiktiga konsekvenser av kunskapsbedömningar för såväl elevers som personals bildning och välbefinnande, samt för skolans utveckling.

Bokens innehåll


Kapitel 1:
Lärarprofessionalism när bedömning är betyg
Larissa Mickwitz
Kapitel 2: Betygssättning och föräldrakrav
Kathleen Falkenberg
Kapitel 3: Hur använder lärare bedömning i tidig läsundervisning?
Ulrika B Andersson
Kapitel 4: Hållbar dokumentation
Åsa Hirsh
Kapitel 5: Betyg och prestationsmotioner – en hållbar bedömningspraktik? 
Håkan Löfgren
Kapitel 6: Tänkande genom meriter
Eric Larsson
Kapitel 7: Ansträngning och betyg – uppfattningar om rättvis bedömning
Bettina Vogt
Kapitel 8: Tro och tvivel – nationella prov ur ett elevperspektiv
Eric Borgström
Kapitel 9: Analytisk och holistisk bedömning
Anders Jönsson
Kapitel 10: Hållbar bedömning och användning av nationella prov
Gudrun Erickson, Anne Palmér och Astrid Pettersson
Kapitel 11: Återkopplingspraktiker inom yrkesutbildning
Anna Öhman
Kapitel 12: Specialpedagogisk kunskapsbedömning 
Anette Bagger
Kapitel 13: Hållbart lärande genom hälsofrämjande bedömningspraktiker
Larissa Mickwitx och Pia Skott
Kapitel 14: Prov i ett hållbart utbildningssystem
Christina Wikström
Kapitel 15: Den eviga betygsfrågan
Christian Lundahl
Kapitel 16: Bedömningspraktiker, språkbruk och likvärdighet
Anna W Gustafsson
Kapitel 17: Internationella kunskapsbedömningar – hur används PISA?
Christian Lundahl och Margareta Serder
Epilog: Åsa Hirsh och Christian Lundahl

 

Bokens innehåll


Kapitel 1:
Lärarprofessionalism när bedömning är betyg
Larissa Mickwitz
Kapitel 2: Betygssättning och föräldrakrav
Kathleen Falkenberg
Kapitel 3: Hur använder lärare bedömning i tidig läsundervisning?
Ulrika B Andersson
Kapitel 4: Hållbar dokumentation
Åsa Hirsh
Kapitel 5: Betyg och prestationsmotioner – en hållbar bedömningspraktik? 
Håkan Löfgren
Kapitel 6: Tänkande genom meriter
Eric Larsson
Kapitel 7: Ansträngning och betyg – uppfattningar om rättvis bedömning
Bettina Vogt
Kapitel 8: Tro och tvivel – nationella prov ur ett elevperspektiv
Eric Borgström
Kapitel 9: Analytisk och holistisk bedömning
Anders Jönsson
Kapitel 10: Hållbar bedömning och användning av nationella prov
Gudrun Erickson, Anne Palmér och Astrid Pettersson
Kapitel 11: Återkopplingspraktiker inom yrkesutbildning
Anna Öhman
Kapitel 12: Specialpedagogisk kunskapsbedömning 
Anette Bagger
Kapitel 13: Hållbart lärande genom hälsofrämjande bedömningspraktiker
Larissa Mickwitx och Pia Skott
Kapitel 14: Prov i ett hållbart utbildningssystem
Christina Wikström
Kapitel 15: Den eviga betygsfrågan
Christian Lundahl
Kapitel 16: Bedömningspraktiker, språkbruk och likvärdighet
Anna W Gustafsson
Kapitel 17: Internationella kunskapsbedömningar – hur används PISA?
Christian Lundahl och Margareta Serder
Epilog: Åsa Hirsh och Christian Lundahl

 

Hållbar bedömning Hållbar bedömning
Hållbar bedömning

Hållbar bedömning

ISBN 9789127827301
Utkom 14 april 2021

Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan,…

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.