Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Summit grundläggande matematik

Grundskolans matematik i fyra böcker

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad för ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. 

Läs mer...
Summit 1 grundläggande matematik Summit 1 grundläggande matematik
Summit 1 grundläggande matematik
Statsbidrag Läromedel

Summit 1 grundläggande matematik

ISBN 9789127449510
Utkom 11 augusti 2017
ISBN
9789127449510
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Summit 2 grundläggande matematik Summit 2 grundläggande matematik
Summit 2 grundläggande matematik
Statsbidrag Läromedel

Summit 2 grundläggande matematik

ISBN 9789127448827
Utkom 16 februari 2018
ISBN
9789127448827
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
Summit 3 grundläggande matematik Summit 3 grundläggande matematik
Summit 3 grundläggande matematik
Statsbidrag Läromedel

Summit 3 grundläggande matematik

ISBN 9789127451544
Utkom 8 augusti 2019
ISBN
9789127451544
Typ
Häftad
Sidantal
256
Du har nått den maximala köpsumman.
Summit 4 grundläggande matematik Summit 4 grundläggande matematik
Summit 4 grundläggande matematik
Statsbidrag Läromedel

Summit 4 grundläggande matematik

ISBN 9789127451551
Utkom 19 april 2021
ISBN
9789127451551
Typ
Häftad
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Summit grundläggande matematik

Summit och kursplanerna

Summit grundläggande matematik omfattar hela grundskolans matematik på grundläggande nivå och kan till exempel användas för vuxenutbildning på grundläggande nivå, på introduktionsprogrammen eller i förberedelseklass.

Summit 1–4 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 1–4 för komvux på grundläggande nivå.

Summit 1 och 2 tillsammans motsvarar det centrala innehållet i grundskolans kursplan för årskurs 1–3, Summit 3 för årskurs 4–6 och Summit 4 för årskurs 7–9. 

Framstegskartan

Framstegskartan gör det tydligt var eleverna befinner sig och hur mycket som är kvar att lära. Base Camp inleder varje kapitel. Här aktiverar eleverna sina förkunskaper och blir medvetna om vad de kan inför nästa etapp. De ser också en sammanfattning över vad de ska lära sig. Check Point avslutar varje kapitel. Här får eleverna möjlighet att på olika sätt stämma av sina nyvunna kunskaper utifrån de fem förmågorna i matematik.

Lättläst som stärker förståelse

Summit är skriven på lättläst svenska som stärker elevernas förståelse för matematiken. Ord och begrepp är granskade med tanke på elever med andra modersmål än svenska. Tilltal och bildspråk är anpassat för ungdomar och vuxna.

Behåll fokus med tydlig struktur

Med en tydlig struktur och lugn layout hjälper Summit eleverna att behålla fokus. De skriver direkt i boken och ser sina lösningar ihop med uppgiften, och behöver varken hålla reda på lösa blad eller växla mellan bok och skrivhäfte.

Konkret – visuellt – abstrakt

Innehållet i Summit tar ofta avstamp i elevens vardag för att göra matematiken så meningsfull som möjligt. För att skapa förståelse används ett konkret och tydligt bildspråk som kopplar till det mer abstrakta. Samtidigt stärks eleverna i sin språkutveckling.

Digital kompetens och programmering

I Summit finns inslag av både programmering och användning av digitala verktyg, till exempel GeoGebra, Excel och Scratch. 

Summit och kursplanerna

Summit grundläggande matematik omfattar hela grundskolans matematik på grundläggande nivå och kan till exempel användas för vuxenutbildning på grundläggande nivå, på introduktionsprogrammen eller i förberedelseklass.

Summit 1–4 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 1–4 för komvux på grundläggande nivå.

Summit 1 och 2 tillsammans motsvarar det centrala innehållet i grundskolans kursplan för årskurs 1–3, Summit 3 för årskurs 4–6 och Summit 4 för årskurs 7–9. 

Framstegskartan

Framstegskartan gör det tydligt var eleverna befinner sig och hur mycket som är kvar att lära. Base Camp inleder varje kapitel. Här aktiverar eleverna sina förkunskaper och blir medvetna om vad de kan inför nästa etapp. De ser också en sammanfattning över vad de ska lära sig. Check Point avslutar varje kapitel. Här får eleverna möjlighet att på olika sätt stämma av sina nyvunna kunskaper utifrån de fem förmågorna i matematik.

Lättläst som stärker förståelse

Summit är skriven på lättläst svenska som stärker elevernas förståelse för matematiken. Ord och begrepp är granskade med tanke på elever med andra modersmål än svenska. Tilltal och bildspråk är anpassat för ungdomar och vuxna.

Behåll fokus med tydlig struktur

Med en tydlig struktur och lugn layout hjälper Summit eleverna att behålla fokus. De skriver direkt i boken och ser sina lösningar ihop med uppgiften, och behöver varken hålla reda på lösa blad eller växla mellan bok och skrivhäfte.

Konkret – visuellt – abstrakt

Innehållet i Summit tar ofta avstamp i elevens vardag för att göra matematiken så meningsfull som möjligt. För att skapa förståelse används ett konkret och tydligt bildspråk som kopplar till det mer abstrakta. Samtidigt stärks eleverna i sin språkutveckling.

Digital kompetens och programmering

I Summit finns inslag av både programmering och användning av digitala verktyg, till exempel GeoGebra, Excel och Scratch. 

Exempel på uppslag ur Summit grundläggande matematik