Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stella Fysik 7-9

Stella Fysik 7–9 hjälper eleven att utveckla sina kunskaper om biologins begrepp och sin förmåga att granska, kommunicera och ta ställning. Fysik är ett laborativt ämne och läromedlet stöttar eleven i att genomföra systematiska undersökningar.

Läs mer...
Stella Fysik 7-9 Stella Fysik 7-9
Stella Fysik 7-9
Kommande

Stella Fysik 7-9

Utkommer 17 november 2023

ISBN
9789127464452
Typ
Inbunden
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Stella Fysik 7-9

Struktur och innehåll

Stella Fysik består av sex kapitel. De är tänkta som en arbetsgång från åk 7–9 där man arbetar med ett kapitel per termin enligt nedan:

 • Materia, tryck och värme
 • Rörelse, kraft och tryck
 • Ljud och ljus
 • Elektricitet och magnetism
 • Kärnfysik, energi och klimat
 • Universum 

Det första kapitlet lägger grunden för förståelsen av densitet, värme, ljud och elektricitet genom att basera förklaringsmodellerna på en partikelmodell. I kapitlen om ljud, elektricitet och kärnfysik används tydliga illustrationer med textrutor för att skapa lättbegripliga förklaringsmodeller. I kapitlet om Kärnfysik, energi och klimat förklaras växthuseffekten ur ett fysikaliskt perspektiv med strålningsbalans. Detta tillsammans med bland annat generatorns och solcellens funktion och beskrivningar om olika energi kvalitet, ligger till grund för diskussioner om hållbarhet, klimat och växthuseffekten. Det sista kapitlet behandlar vår del av Universum och problematiserar vad som behövs för att det ska kunna finnas liv på andra planeter.

Faktatexterna i Stella Fysik har ett elevnära tilltal och utgår från situationer som eleverna möter i sin vardag. För att lägga en grund för fortsatta fysikstudier introduceras enkla beräkningar och historiska beskrivningar ger bakgrund och ett mervärde till lärandet.

Stella Fysik Digital

Stella Fysik finns även som digitalt läromedel i en prisbelönt plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Lärarhandledning Webb

Allt stöd du behöver för din undervisning i en webbaserad lärarhandledning.

Struktur och innehåll

Stella Fysik består av sex kapitel. De är tänkta som en arbetsgång från åk 7–9 där man arbetar med ett kapitel per termin enligt nedan:

 • Materia, tryck och värme
 • Rörelse, kraft och tryck
 • Ljud och ljus
 • Elektricitet och magnetism
 • Kärnfysik, energi och klimat
 • Universum 

Det första kapitlet lägger grunden för förståelsen av densitet, värme, ljud och elektricitet genom att basera förklaringsmodellerna på en partikelmodell. I kapitlen om ljud, elektricitet och kärnfysik används tydliga illustrationer med textrutor för att skapa lättbegripliga förklaringsmodeller. I kapitlet om Kärnfysik, energi och klimat förklaras växthuseffekten ur ett fysikaliskt perspektiv med strålningsbalans. Detta tillsammans med bland annat generatorns och solcellens funktion och beskrivningar om olika energi kvalitet, ligger till grund för diskussioner om hållbarhet, klimat och växthuseffekten. Det sista kapitlet behandlar vår del av Universum och problematiserar vad som behövs för att det ska kunna finnas liv på andra planeter.

Faktatexterna i Stella Fysik har ett elevnära tilltal och utgår från situationer som eleverna möter i sin vardag. För att lägga en grund för fortsatta fysikstudier introduceras enkla beräkningar och historiska beskrivningar ger bakgrund och ett mervärde till lärandet.

Stella Fysik Digital

Stella Fysik finns även som digitalt läromedel i en prisbelönt plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Lärarhandledning Webb

Allt stöd du behöver för din undervisning i en webbaserad lärarhandledning.