Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Reaktion Kemi

Gör det abstrakta verkligt och spännande

Reaktion Kemi kombinerar vetenskap och vardag på ett helt nytt sätt. Språket och dispositionen motiverar eleverna att lära sig mer.

Läs mer...
Reaktion Kemi 1 Lärobok Reaktion Kemi 1 Lärobok
Reaktion Kemi 1 Lärobok

Kemi 1 Lärobok

ISBN 9789127440654
Utkom 16 december 2016
ISBN
9789127440654
Typ
Häftad
Sidantal
350
Du har nått den maximala köpsumman.
Reaktion Kemi 2 Lärobok Reaktion Kemi 2 Lärobok
Reaktion Kemi 2 Lärobok

Kemi 2 Lärobok

ISBN 9789127449152
Utkom 30 juli 2018
ISBN
9789127449152
Typ
Häftad
Sidantal
450
Du har nått den maximala köpsumman.
Reaktion Kemi 1 Lärobok Digitalbok Reaktion Kemi 1 Lärobok Digitalbok
Reaktion Kemi 1 Lärobok Digitalbok
Onlineprodukt

Reaktion Kemi 1 Lärobok Digitalbok

ISBN 9789127449855
Uppdateras löpande
ISBN
9789127449855
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127449800
Uppdateras löpande
ISBN
9789127449800
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digitalbok Reaktion Kemi 2 Lärobok Digitalbok
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digitalbok
Onlineprodukt

Reaktion Kemi 2 Lärobok Digitalbok

ISBN 9789127454743
Uppdateras löpande
ISBN
9789127454743
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
450
Du har nått den maximala köpsumman.
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127457294
Uppdateras löpande
ISBN
9789127457294
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Reaktion Kemi 1 och 2 Digital Reaktion Kemi 1 och 2 Digital
Reaktion Kemi 1 och 2 Digital
Onlineprodukt

Reaktion Kemi 1 och 2 Digital

ISBN 9789198442519
Uppdateras löpande
ISBN
9789198442519
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Reaktion Kemi

Reaktion Kemi sätter fokus på kemins betydelse i vardagen, samhället och livet vi lever. Det passar både unga och vuxna studerande och är granskat av ämnesexperter och erfarna pedagoger. 

Innehåll som fångar intresset

Språket och upplägget är framtaget för att driva läsningen och lärandet framåt. Texterna fångar läsarens intresse genom resonemang kring kemisk bindning och energi, som går som en röd tråd genom alla avsnitt.

Varje kapitel inleds med en kort text om vad som är nytt, viktigt och intressant i det aktuella kapitlet. Eleven får en överblick över de kommande sidorna och kan sätta innehållet i ett verkligt sammanhang.

Repetition och övningar som förenklar inlärningen

Efter varje avsnitt finns Översikt med en kort sammanfattning, Nya begrepp och Uppgift. Detta hjälper eleven att kontinuerligt repetera, reflektera över och utmana sina nyvunna kunskaper, enskilt eller i grupp. I slutet av varje kapitel finns dessutom gott om övningar där eleven kan träna på att förklara och motivera sina svar.

Lärarhandledning

Med lärarhandledningens didaktiska stöd, konkreta förslag på arbetssätt, uppgifter och laborationer kan du som lärare ge eleverna de bästa förutsättningarna för att ta till sig och förstå vad kemi är.

Både uppgifter och laborationer uppmuntrar eleverna att kritiskt granska och öppet redovisa, argumentera samt relatera till verkligheten och den aktuella forskningen.

Reaktion Kemi 1

Boken ger verktyg för att dra egna slutsatser grundade på fakta. Eleverna bekantar sig med det vetenskapliga arbetssättet och lär sig mer om atomen, olika metoder för beräkningar, varför reaktioner sker och vad som driver reaktioner.

Reaktion Kemi 2

Boken lotsar sakta men säkert eleverna genom den mer avancerade kemin som utmärker denna kurs, främst inom områdena kinetik, kemisk jämvikt, organisk kemi, analytisk kemi samt biokemi. De får en god inblick i den teknik och de metoder som används inom analys idag.

Kostnadsfritt extramaterial

Reaktion Kemi fortsätter på webben! Här finns till exempel över 400 övningar. 

Digitalbok

Digitalböckerna har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. 

Reaktion Kemi sätter fokus på kemins betydelse i vardagen, samhället och livet vi lever. Det passar både unga och vuxna studerande och är granskat av ämnesexperter och erfarna pedagoger. 

Innehåll som fångar intresset

Språket och upplägget är framtaget för att driva läsningen och lärandet framåt. Texterna fångar läsarens intresse genom resonemang kring kemisk bindning och energi, som går som en röd tråd genom alla avsnitt.

Varje kapitel inleds med en kort text om vad som är nytt, viktigt och intressant i det aktuella kapitlet. Eleven får en överblick över de kommande sidorna och kan sätta innehållet i ett verkligt sammanhang.

Repetition och övningar som förenklar inlärningen

Efter varje avsnitt finns Översikt med en kort sammanfattning, Nya begrepp och Uppgift. Detta hjälper eleven att kontinuerligt repetera, reflektera över och utmana sina nyvunna kunskaper, enskilt eller i grupp. I slutet av varje kapitel finns dessutom gott om övningar där eleven kan träna på att förklara och motivera sina svar.

Lärarhandledning

Med lärarhandledningens didaktiska stöd, konkreta förslag på arbetssätt, uppgifter och laborationer kan du som lärare ge eleverna de bästa förutsättningarna för att ta till sig och förstå vad kemi är.

Både uppgifter och laborationer uppmuntrar eleverna att kritiskt granska och öppet redovisa, argumentera samt relatera till verkligheten och den aktuella forskningen.

Reaktion Kemi 1

Boken ger verktyg för att dra egna slutsatser grundade på fakta. Eleverna bekantar sig med det vetenskapliga arbetssättet och lär sig mer om atomen, olika metoder för beräkningar, varför reaktioner sker och vad som driver reaktioner.

Reaktion Kemi 2

Boken lotsar sakta men säkert eleverna genom den mer avancerade kemin som utmärker denna kurs, främst inom områdena kinetik, kemisk jämvikt, organisk kemi, analytisk kemi samt biokemi. De får en god inblick i den teknik och de metoder som används inom analys idag.

Kostnadsfritt extramaterial

Reaktion Kemi fortsätter på webben! Här finns till exempel över 400 övningar. 

Digitalbok

Digitalböckerna har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. 

Kemi-affischer till ditt klassrum

Beställ affischerna kostnadsfritt!